Pořad bohoslužeb od 5. 11. do 12. 11. 2017

5. 11. NEDĚLE 31. NEDĚLE V  MEZIDOBÍ

Přísnotice 7:30 mše sv.: Za farníky.

Měnín 9:00 mše sv (s křest. slavností): Za Antonína a Marii Křivánkovy,

za živ. a + rod. Křivánkovu a Zemanovu.

10:00 dušičková pobožnost na hřbitově v Měníně

Blučina 10:30 mše sv.: Za Jarmilu a Stanislava Studených a dvoje rodiče.

14:00 dušičková pobožnost – hřbitov Přísnotice

14:30 dušičková pobožnoststarý hřbitov Žabčice

15:15 dušičková pobožnost – na hřbitově v Blučině

ÚTERÝ 17:00 sv. smíření + modlitba sv. růžence

7. 11. Blučina 17:30 mše sv.: Za Jana Evžena Konečného a duše v očistci.

STŘEDA 15:30 sv. smíření + modlitba sv. růžence

8. 11. Přísnotice 16:00 mše sv.: Za Josefa a Annu Kopřivovy.

ČTVRTEK Svátek Posvěcení lateránské baziliky

9. 11. Měnín 8:00 mše sv.: Na vlastní úmysl.

PÁTEK Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

10. 11.

SOBOTA Památka sv. Martina, biskupa

11. 11.

12. 11. NEDĚLE 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – SBÍRKA NA OPRAVY

Přísnotice 7:30 mše sv.: Za rod. Pospíšilovu a Flodrovu.

Měnín 9:00 mše sv: Za Oldřicha Absolona, 2 rodiče a duše v očistci

Blučina 10:30 mše sv.: Za Františku a Jaroslava Šillerovy a 2 rodiče.

F a r n í o z n á m e n í :

  • upozorňuji na změněný pořádek bohoslužeb v tomto týdnu ve všech farnostech.

  • příští neděli bude sbírka na opravy v našich farnostech. Všem dárcům velké díky!!

Dámský klub v Blučině zve na poutavou přednášku při příležitosti 300. let od narození Marie Terezie. V sobotu 11. listopadu v 16. hod. v Lidovém domě v Blučině. Jste srdečně zváni!!!

Přísnotice – chtěl bych tímto poděkovat některým ženám, které zajistily 2 kompletní sady oltářních pláten na naše oltáře. Velké poděkování patří za vaši péči, ochotu a obětavost.