Pořad bohoslužeb od 5. 3. do 12. 3. 2017

 

NEDĚLE 1. NEDĚLE POSTNÍ
5. 3. 10:30 mše sv.: Za Rodinu Daňkovu, Kuglerovu a Kindlovu.
14:00 křížová cesta (v kostele).

PONDĚLÍ
6. 3.

ÚTERÝ
7. 3.

STŘEDA
8. 3.

ČTVRTEK
9. 3. 19:00 schůze ekonomické rady farnosti (na faře)

PÁTEK 17:00 sv. smíření
10. 3. 17:30 mše sv.: Za Jitku Minaříkovu, 2 rče. a za zdraví celé rodiny.
19:00 setkání biřmovanců na faře v Měníně

SOBOTA
11. 3.

NEDĚLE 2. NEDĚLE POSTNÍ – sbírka na opravu střechy presbytáře
12. 3. 10:30 mše sv.: Za Mojmíra Novotného, rče. a duše v očistci.
14:00 křížová cesta v kostele

F a r n í o z n á m e n í :
– minulou neděli 26. února byla sbírka Haléř sv. Petra. Vybralo se 5.700 Kč. Všem dárcům vřelé díky!!!
– termín a místo biřmování: neděle 28. května v 10:30 hod. v kostele v Měníně.
– březnové setkání biřmovanců na faře v Měníně se uskuteční v Pá 10. 3. v 19. hod.
– prosím, aby se přihlásil(i), kdo povede(dou) o dalších nedělích v kostele křížovou cestu.
– ve čtvrtek 9. března bude na faře schůze ERF. Prosím o dochvilnost.