Pořad  bohoslužeb od 6. 8. do 13. 8. 2017

 

  1. 8. NEDĚLE Svátek  Proměnění Páně

 

Blučina        10:30 mše sv.: Za Vavřína a Žofii Floderovy, dceru, syna a 2 zetě +

                     + Za ochranu nenarozeného života.

 

  1. 8. PONDĚLÍ
  2. 8. ÚTERÝ Památka sv. Dominika, kněze

 

  1. 8. STŘEDA Svátek sv.Terezie Benedikty od Kříže,panny a mučednice, patronky

 

18:30 mše sv.: Na vlastní úmysl.

 

  1. 8. ČTVRTEK Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

 

            18:30 mše sv.: Za rče. Mahovské a dvoje prarodiče.

 

  1. 8. PÁTEK Památka sv. Kláry, panny

Blučina        18:00 sv. smíření + modlitba sv. růžence

            18:30 mše sv.: Za Alžbětu a Františka Drtilovy.

 

  1. 8. SOBOTA

 

  1. 8. _ NEDĚLE 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – sbírka na opravy ve farnosti

Blučina         7:30 mše sv.: Za Leopolda Kuglera, za Ladislava a Růženu

                        Kaplanovy, za celou živou a + rodinu.

.

F a r n í     o z n á m e n í :

Blučina – od příští neděle je možnost vzadu v kostele přispívat na poutníky putující na Velehrad. Pouť bude v půlce srpna procházet jako každoročně Blučinou. Děkujeme!