Pořad  bohoslužeb od 7. 1. do 14. 1. 2018

 

 

  1. 1. NEDĚLE Slavnost ZJEVENÍ  PÁNĚ

Přísnotice                     7:30 mše sv.: Za Růženu Pokornou, živ. a + rodinu.

Měnín                           9:00 mše sv: Za Marii a Viktora Buchtovy, živ. a + rodinu.

Blučina                       10:30 mše sv.: Za živ. a + rod. Svobodovu a Hladilovu a duše v oči.

 

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

 

  1. 1. STŘEDA

Přísnotice                   15:30 mše sv.: Za Stanislava a Markétu Večeřovy.

 

  1. 1. ČTVRTEK

Přísnotice                   13:30 zádušní mše sv.: Za + ………………………………..

17:00 modlitba sv. růžence + sv. zpověď

Měnín                         17:30 mše sv.: (volný úmysl mše sv.)

 

  1. 1. PÁTEK 17:00 modlitba sv. růžence + sv. zpověď

Blučina                       17:30 mše sv.: Za Marii Vyhňákovu a manžela.

 

SOBOTA

 

  1. 1. NEDĚLE 2. NEDĚLE V   MEZIDOBÍ

Přísnotice                     7:30 mše sv.: Za Marii Duchoňovu, rodiče, sourozence, švagrovou,

neteř Marii a živou rodinu.

Měnín                           9:00 mše sv: Za farníky.

Blučina                       10:30 mše sv.: Za Luboše Hradila, rodiče a duše v očistci.

 

 

 

 

F a r n í     o z n á m e n í :

 

 

 

Všechny farnosti: – přijímám intence na mše sv. pro kněze do pohraničí. Termín: kdykoliv během roku 2018. Farní ples se letos konat nebude, bližší informace o plesech v našem okolí jsou na vývěsce u fary v Blučině.

Měnín: stále jsou volné mše sv. ve ČT: 11. ledna, 1. února, 15. února, 15. března, 12. dubna, 3. května…

Blučina: přes Vánoce se vybralo okolo 40. tis. Kč, všem dárcům velké díky. P. B. zaplať.