Pořad bohoslužeb od 9. 7. do 16. 7. 2017

 

NEDĚLE                    14. NEDĚLE  V MEZIDOBÍ

  1. 7. 10:30 mše sv.: Za rče. Minaříkovy, syna a dceru +

+ Za rod. Drahonskou, Jana a Věru, syny Jana a Václava.

 

PONDĚLÍ

  1. 7.

 

ÚTERÝ                      Svátek sv. Benedikta, opata a patrona Evropy

  1. 7.

 

STŘEDA

  1. 7.

 

ČTVRTEK

  1. 7.

 

PÁTEK

  1. 7. 18:00 modlitba sv. růžence

 

SOBOTA                   Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

  1. 7.

 

NEDĚLE                    15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  – sbírka na opravu střechy presbytáře

  1. 7. 9:00 mše sv.: Za rodiče Urbánkovy a Světlanu +

+ Za Františka Pochylého a dvoje rodiče.

 

 

 

 

 

F a r n í     o z n á m e n í :

 

 

– příští neděli 16. července bude mše sv. již v 9. hod. ráno, protože jsou hody v Měníně. Při mši sv. bude sbírka na opravu střechy kněžiště našeho kostela. Všem dárcům velké díky.

– děkuji všem za pomoc s úklidem našeho kostela, okolo kostela a fary a také na faře.