Pořad bohoslužeb:od 8. 1. do 15. 1. 2017

NEDĚLE Svátek KŘTU PÁNĚ (- konec doby vánoční)
8. 1. 10:30 mše sv.: Za Miroslava a Františku Širokých, bratra
a rodiče Kopečkovy.

PONDĚLÍ
9. 1.

ÚTERÝ
10. 1. 17:00 modlitba sv. růžence

STŘEDA
11. 1.

ČTVRTEK
12. 1.

PÁTEK 17:00 sv. smíření + adorace
13. 1. 17:30 mše sv.: Za rče. Novotných, 2 děti, rodinu Weisovu
a zdraví celé rodiny.

SOBOTA
14. 1.

NEDĚLE 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – sbírka na opravu krovu presbytáře
15. 1. 10:30 mše sv.: Za Jana a Elišku Šaferovy a syna.

F a r n í o z n á m e n í :
– tuto neděli 8. ledna v 15. hod. Malý chrámový sbor v Měníně srdečně zve na Novoroční koncert v kostele sv. Markéty v Měníně.
– přihlašujte se vzadu v kostele na 5. FARNÍ PLES, KTERÝ SE USKUTEČNÍ V SOBOTU 21. LEDNA 2017. Pozvánky jsou na tamtéž místě také k dispozici. Jste srdečně zváni, pozvěte i své přátele a známé. S vděčností přijmeme i ceny do tomboly. Vždy po mši sv. je možné je přinést do zákristie nebo na faru.
– volné jsou poslední mešní intence, a to ve Svatém týdnu.