Finanční výbor

Pavel Šťastný – předseda

Hana Novotná

Petra Minaříková

 

V souladu s § 119 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, finanční výbor:

a)  provádí  kontrolu  hospodaření  s  majetkem a finančními prostředky obce,

b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.