Kontrolní výbor

Ing. Oldřiška Jochmanová – předsedkyně

Mgr. Martina Broklová

Ing. Tomáš Trávníček

 

V souladu s § 119 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, kontrolní výbor:

a)  kontroluje  plnění  usnesení zastupitelstva obce,

b)  kontroluje  dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,

c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.