Likvidační komise

Ing. Gustav Dosedla – předseda

Josef Jaborník

Ing. Petr Závodník