Zastupitelstvo obce

Ve volebním období 2014 – 2018 má zastupitelstvo obce Blučina 15 členů a tvoří jej:

 

 

Změny:

 1. Ing. Ladislav Sklenář – vzdal se mandátu na ustavujícím zasedání
  náhradník Štefan Hracho – poprvé na ZO 22. 12. 2014
 2. Štefan Hracho – zemřel 19. 12. 2015
  náhradník Mgr. Martina Broklová – poprvé na ZO 20. 1. 2016
 3. Ing. Miroslava Hrnčířová – rezignovala ze zdravotních důvodů projednáno dne 22. 6. 2016 na ZO (zápis č. 11/2016)
  náhradník Milan Zajíc – poprvé na ZO 10. 8. 2016
 4. František Nezmeškal – rezignoval na místostarostu i zastupitele k 1. 10. 2016, projednáno dne 26. 10. 2016 na ZO (zápis č. 13/2016)
  náhradník: Hofírek Jiří – vzdal se mandátu, Zajícová Milada – vzdala se mandátu, Minaříková Petra – poprvé na ZO dne 26. 10. 2016
 5. 30. 1. 2017 podal na ZO Blučina rezignaci ze zdravotních důvodů na funkci starosty obce Josef Srnec
 6. 30. 1. 2017 ZO Blučina zvolilo veřejným hlasováním na funkci starosty obce Blučina Mgr. Jana Šenkýře k datu 1. 2. 2017, na funkci uvolněného místostarosty Ing. Petra Závodníka k datu 1. 3. 2017 a na funkci neuvolněného místostarosty byl zvolen Josef Srnec (odstupující starosta) k datu 1. 2. 2017
 7. 31. 10. 2017 podal Josef Jaborník rezignaci na člena zastupitelstva z důvodu změny trvalého pobytu
  náhradník: Štefík Lubomír – poprvé na ZO dne 29. 11. 2017

 

 

Jednací řád zastupitelstva obce Blučina