Termíny zasedání ZO

Termíny zasedání ZO v roce 2017 odsouhlasené na zastupitelstvu dne 27. 2. 2017 (zápis č. 17/2017)

20. 3. 2017

31. 5. 2017

27. 9. 2017

29. 11. 2017