„CTPark Blučina, BLU3“, v k. ú. Blučina, okr. Brno-venkov – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a zahájení zjišťovacího řízení

Instituce: Obec Blučina
Vyvěšeno: 13.3.2018
Sňato: 12.4.2018
Vyvěsil: Martina Duchoňová

Zpět na seznam


Dokument:
 

„CTPark Blučina, BLU3“, v k. ú. Blučina, okr. Brno-venkov – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a zahájení zjišťovacího řízení

Oznámení záměru je v listinné podobě k dispozici k nahlédnutí na podatelně obecního úřadu Blučina nebo na odboru životního prostředí, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje u Mgr. Mirka Smetany, kancelář 414A v úřední dny.

Elektronická verze oznámení záměru je umístěna na internetu na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr (kód záměru JHM1436).