DSO Cyklistická stezka Brno-Vídeň – Návrh závěrečného účtu za rok 2017 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Instituce: Obec Blučina
Vyvěšeno: 23.2.2018
Sňato: 23.3.2018
Vyvěsil: Martina Duchoňová

Zpět na seznam


Dokument:
Dobrovolný svazek obcí – Cyklistická stezka Brno-Vídeň – zveřejňuje Návrh závěrečného účtu za rok 2017 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

 

Závěrečný účet za rok 2017

Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodařeni za rok 2017