Usnesení o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami a o vydání stavebního povolení k vodnímu dílu

Instituce: Obec Blučina
Vyvěšeno: 22.11.2017
Sňato: 7.12.2017
Vyvěsil: Martina Duchoňová

Zpět na seznam


Dokument:
Městský úřad Židlochovice Odbor životního prostředí a stavební úřad vydalo usnesení o povolení změny obsahu žádostí o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami a o vydání stavebního povolení k vodnímu dílu.

Usnesení o povolení změny obsahu žádosti