Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/416, II/425, III/4169, III/41610, III/41614, III/41617 a místních komunikacích v obci Blučina v souvislosti s opravou povrchu ul. Komenského

Instituce: Obec Blučina
Vyvěšeno: 9.10.2017
Sňato: 2.11.2017
Vyvěsil: Martina Duchoňová

Zpět na seznam


Dokument:
Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy vydal veřejnou vyhlášku Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/416, II/425, III/4169, III/41610, III/41614, III/41617 a místních komunikacích v obci Blučina v souvislosti s opravou povrchu ul. Komenského

Blučina 17_16087 PDZ_rekonstrukce_II_416_ul_Komenského_2_část_

OOP Příloha_OD_16087_17_KR