Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/416

Instituce: Obec Blučina
Vyvěšeno: 25.9.2017
Sňato: 16.10.2017
Vyvěsil: Martina Duchoňová

Zpět na seznam


Dokument:
Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy vydal veřejnou vyhlášku Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/416 v km cca 21 ÷ 22 silničního pasportu z důvodu rekonstrukce CB vozovky D2 km 11,9 ÷ 3,2 vlevo / 1.etapa.

Blučina 17_16039 PDZ-rekonstrukce CD vozovky D2 km 11,9-3,2 vlevo etapa 1 – OOP