Zápis č. 25/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blučina, konaného dne 29. 11. 2017

Instituce: Obec Blučina
Vyvěšeno: 7.12.2017
Sňato: 28.12.2017
Vyvěsil: Martina Duchoňová

Zpět na seznam


Dokument:
Zápis č. 25/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blučina, konaného dne 29. 11. 2017 v 18:00 v zasedací místnosti obecního úřadu Blučina.

Zápis č. 25/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blučina konaného dne 29. 11. 2017