Divadelní a loutkářský soubor

Osobnost českého amatérského divadla
HANA KRATOCHVÍLOVÁ, Blučina

Vyučená fotografka, pracovala v Moravské ústředně na výrobě hraček a v administrativě.

1956-1962 účinkovala v hereckém souboru dospělých v Brně a v Blučině, kde pak začala pracovat s dětmi.
1963 začala intenzivně pracovat s dětskými soubory.
1969 se stala zakladatelkou, vedoucí, dramaturgyní, režisérkou, scénografkou a často i herečkou blučinského DIVADELNÍHO a LOUTKÁŘSKÉHO SOUBORU.

Vzdělávala se dvouletým dálkovým studiem při LD Radost Brno, pěti týdenními soustředěními ve Strání a Boskovicích, semináři na Kaplickém divadelním létě,
od 1985 každoročně i na LCH ,
1985-1990 navštěvovala výtvarnou třídu pro loutkáře při ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně.

Své znalosti uplatňovala prakticky v práci se svým souborem v Blučině, se kterým se vítězstvími na různých přehlídkách dostala osmkrát na Loutkařskou Chrudim. Tím se zařadila mezi významné české amatérské loutkáře.
Zajímavé je její systematické úsilí o zužitkování současné, zejména české prózy v loutkovém divadle. Svou aktivitou vnesla jistý nový vzruch do jihomoravského loutkářství.

Od 1969 je členkou Skupiny amatérských loutkářů při SČDO. Byla po několik období členkou Krajského (Oblastního) výboru SČDO Jihomoravského kraje.

1986-1988 H. Kratochvílové 3x vydány sborníčky Malých loutkářských forem, a to KKS Brno, OKS Prostějov a OKS Brno-venkov. Vydala několik sborníčků svých výstupů v časopise Mladá scéna Hradec Králové (1986).

Od 2002 má její soubor právní subjektivitu s názvem: Divadelní a loutkářský soubor Blučina. Za 43 let svého trvání uvedli blučinští loutkáři pod vedením Hany Kratochvílové 80 premiér.

2008 byla její dlouholetá práce oceněna Zlatým odznakem J. K. Tyla.


DaLS Hana Kratochvílová tiskové články a ocenění.