1954

1954

1954

HLAVNÍ STÁRCI
1. řada, zleva: Růžena Böhmová, Rudolf Fronc, Otta Studený, Josef Riedl,Ludmila Šillerová, Františka Pitrnová, Jan Táborský
2. řada, zleva: Marie Haňková, Jiřina Slouková, Jiřina Brabcová, Blažena Flodrová, Ludvík Prchal, starosta Strouhal, Jitka Ježková, Jiřina Hyclová, Růžena Malá, Josef Kartaš
3. řada, zleva: Jiří Jedlička, Marie Kratochvílová, Jan Schafer, Jan Böhm, Mirek Srnec __________________________
Václav Jedlička, Jarka Jedličková, Alois Holčák, Ladislav Kirš, Jarka Navrátilová, Bohuslav Hanuška ______________________
Jan Klein
Fotky půjčila paní Jiřina Srncová