Rybník „Blučiňák“

Rybník byl dokončen v roce 2005 a jeho stavba trvala dva roky.
Vodní plocha je rozdělena kamennými hrázemi na 2 základní části – přírodní koupaliště a mokřad a litorál (pobřežní pásmo stojatých vod). Maximální hloubka rybníka je 2,5 m a jeho plocha je 3,6 ha. K tomu je potřeba připočíst plochu mokřadu 1,25 ha.
Místo se stalo lákavým cílem výletů a koupání převážně místních obyvatel. Protože se ale nádrž nachází přímo u cyklostezky 5062 mezi Židlochovicemi a Měnínem, určitě se o pěkném místě brzy dozvědí i „přespolní“.
Kolem rybníka bylo vysázeno množství stromů a keřů. Pokud se jim bude dařit, stane se i jeho, zatím docela „fádní“, okolí lákavým pro návštěvníky.
K místu se nejlépe dostanete po cyklostezce od krytého bazénu v Blučině, nebo podél řeky Litavy od Měnína.

Základní technické údaje rybníka
Celková plocha rybníka a výsadby: 5,10 ha
Celková vodní plocha rybníka při NH: 3,60 ha
Plocha mokřadu a litorálu: 1,25 ha
Objem celkového zásobního prostoru rybníka: 29 350 m3
Hloubka vody v nádrži: 0,2 – 2,5 m
Výstavba rybníka: Ministerstvo životního prostředí, Program revitalizace říčních systémů, Agentura ochrany přírody a krajiny Brno

rybnik