Systém separovaného sběru odpadu

 

 

 

Vážení občané,
rádi bychom Vás touto cestou informovali o změně způsobu svozu odpadů v naší obci. Ke změně je nutno přistoupit z důvodů zpřísňování zákonných předpisů, ale také z důvodu finanční i ekologické efektivnosti. Odpad, který je možné dále využít a vzniká na území Blučiny, končí často v popelnicích na směsný komunální odpad. Tento systém je neekonomický, neefektivní a neekologický.

Obec Blučina se zapojila do Systému separovaného sběru odpadu a od konce roku 2017 se začíná sběr separovaného odpadu v domácnostech.
Obec Blučina nabízí občanům obce bezplatně sadu nádob (popelnic) pro zjednodušení v třídění odpadů.


Prosíme občany, kteří mají zájem o bezplatné zapůjčení popelnic o vyplnění níže uvedené žádosti:

Na základě této žádosti Vám bude připravena nová sada popelnic pro třídění odpadů.

Pro první dvě etapy rozdávání popelnic je nutné vyplnit objednávku nejpozději do konce listopadu 2017!


 


 

Pokud by se formulář nezobrazil správně, můžete si jej otevřít samostatně zde v novém okně.


POZOR ZMĚNA TERMÍNŮ

1. ETAPA – OBJEDNÁVKY
30. 11. 2017 – termín pro podání objednávky na OÚ

2. ETAPA – ROZVOZ PO OBCI
16. 12. 2017 – zaměstnanci OÚ Blučina a dobrovolníci budou popelnice rozvážet po obci v době od 9:00 do 16:00, prosíme tímto občany, aby zajistili přítomnost zástupce domácnosti, který podával závaznou objednávku popelnic.

3. ETAPA – PŘEVZETÍ PO DOMLUVĚ
2. 1. 2018 – i po předchozí etapě rozvozu bude možné od nového roku vyzvedávat popelnice, ale pouze po předchozí domluvě v časech, kdy bude otevřen sběrný dvůr

TERMÍNY ROZDÁVÁNÍ POPELNIC
Samotné rozdávání popelnic bychom rádi rozdělili do několika etap, tak jak je i v záhlaví této události.

1. ETAPA – OBJEDNÁVKY
17. 11. 2017 – termín pro podání objednávky na OÚ

2. ETAPA – OSOBNÍ PŘEVZETÍ
25. 11. 2017 – prosíme občany, kterým nedělá problém vyzvednout si popelnice osobně, aby přišli na dvůr Lidového domu v době od 9:00 do 16:00.

3. ETAPA – ROZVOZ PO OBCI
2. 12. 2017 – zaměstnanci OÚ Blučina a dobrovolníci budou popelnice rozvážet po obci

4. ETAPA – PŘEVZETÍ PO DOMLUVĚ
2. 1. 2018 – i po předchozích etapách bude možné od nového roku vyzvedávat popelnice, ale pouze po předchozí domluvě v časech, kdy bude otevřen sběrný dvůr


JAK SI MŮŽETE OBJEDNAT POPELNICE?

1.) V sobotu 21. 10. 2017 byla do všech domácností doručena malá brožurka informující o změně systému třídění odpadů. Uvnitř byla k vyplnění ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA, kterou je potřeba pro první etapu odevzdat na obecní úřad do 17. 11. 2017.

a nebo…

2.) Najdete onu ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU i online ve výše uvedeném formuláři.


ČETNOST SVOZŮ JEDNOTLIVÝCH KOMODIT?

Komunální odpad – 1x za 14 dní
Plasty (žlutá popelnice) – 1x za 28 dní
Papír (modrá popelnice) – 1x za 28 dní
Bio odpad (hnědá popelnice) – 1x za 14 dní

Prakticky to tedy bude tak, že pro lidi, kteří popelnice nechtějí se začátkem roku 2018 nic nezmění. Postupem roku bychom, ale samozřejmě rádi přešli na měsíční svoz komunálního odpadu.
Myslíme si ovšem, že je lepší systém zaběhnout postupně.

Důležitá poznámka ke svozu je opět praktického rázu a to, že popelnice se nebudou svážet v jeden den. To samozřejmě není možné. Každá domácnost dostane kalendář, kde bude přímo označen den svozu, té které komodity.

Takovýto kalendář dostanete do poštovní schránky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento „návod“ v podobě přehledné tabulky budeme rozdávat přímo do domácností.


KONKRÉTNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI OBČANŮ K PROBLEMATICE TŘÍDĚNÍ Z FACEBOOKU:


Otázka Radmily D.: Jak je to do budoucna zpoplatněno?

Otázka Radka B.: A o kolik budeme platit míň za svoz komunálního odpadu, tak jak je to v ostatních obcích, kde takovéto třídění odpadu funguje?

Odpověď obce: Super otázka. V roce 2018 každý občan zaplatí 550 Kč, tak jak je tomu i doposud. Celý rok 2018 budeme monitorovat třídění v obci a podle toho určíme individuálně poplatek pro rok 2019. Takže se dá tak nějak mluvit o jakémsi motivačním programu, který se dotkne peněženek lidí (ať už pozitivně nebo negativně) od roku 2019.


Otázka Miroslava B.: A ty popelnice budou před domy? Nebo každý budeme mít jedno státní na veřejný komunikaci?

Odpověď obce: Popelnice nejsou úplně levnou věcí, takže bychom z několika důvodů určitě chtěli apelovat na občany, aby si je uklízeli. 1.) Už zmíněné odcizení. 2.) I kvůli pohodlí, protože komu se bude chtít chodit s odpadky až před dům. Největší výhoda tohoto systému svozu tříděného odpadu přímo z domu spočívá právě v pohodlí mít popelnice co nejvíce po ruce pro třídění. 3.) Určitě by to nevypadalo dobře, kdyby se najednou objevily před domy 4 popelnice, které by tam stály nonstop. To prosím ne.


Otázka Honzy Š.: Musí si každá domácnost vtít celou sadu popelnic (žlutá, modrá, hnědá) nebo si můžeme vybrat které chceme?

Odpověď obce: Obec Blučina by byla nejraději, kdyby si každá domácnost vzala vždy celou sadu. Argumentů je několik. Opravdu si myslíme, že jsou k využití všechny 3 popelnice v každé domácnosti. I když někdo kompostuje, i když má zahrádku, i když má domácí zvířata, pořád jsou další věci, které patří výhradně do bioodpadu (hnědá popelnice). To je nejčastější popelnice, o které si lidi myslí, že ji nevyužijí. Naopak je tomu s plastem, ten chtějí všichni (žlutá popelnice). A občas někdo přijde i s názorem, že nechce popelnici na papír (modrá popelnice). Ano, papíru je v domácnosti rozhodně méně než plastu, ale není potřeba vytahovat všechny popelnice při každém svozu. Vůbec. Prostě až ji naplníte, tak si ji necháte vyvést a věřte, že využijete všechny tři.

Odpověď Kristýny M.: Taktéž hlasuji pro všechny! Myslím, že je na čase, aby jsme se naučili třídit vše a nevěřím, že v každé domácnosti je pouze plastový odpad, odpadu patřícího do papíru se taky v každé domácnosti najde dost. 🙂

Odpověď Petry H.: My třídíme. Hlavní výhodu „svých“ popelnic vidím v tom, že nemusím číhat, kdy budou vyvezené kontejnery, abych mohla vytříděný odpad odnést. Budu mít vždy místo! Aspoň doufám. 😁😁😁

Odpověď Kristýny M.: Přesně tak! Mám to stejně! 


Otázka Radmily D.: A současný systém klasických-smíšených popelnic zústává? Či kam půjde odpad, který je neutrální, který je nemožno roztřídit?

Odpověď obce: Smíšený – komunální odpad normálně zůstane a dokonce i svozy necháme, tak jak jsou (1x za 14 dní). 1. Ne všichni si hned vezmou popelnice na tříděný odpad. 2. Existují samozřejmě další věci, které vytřídit nelze. Do budoucna (myšleno v řádu let) je samozřejmě předpoklad, že se likvidace komunálního odpadu bude neustále zdražovat, a to opravdu o hodně až do doby, než se legislativně zakáže skládkování úplně.


Otázka Tomáše S.: Dobrý den, přestože odpad třídíme poctivě z dosavadní zkušenosti vím, že jej nevyprodukujeme natolik abychom naplnili 240 l popelnici v průběhu jednoho měsíce. Navrhoval bych zamyslet se nad možností volby mezi 120 l a 240 l popelnicí. Jak je tomu například v sousedních Opatovicích. 120 l popelnice pokládám za vhodnější zejména z hlediska lepší skladovatelnosti pro lidi s nedostatkem prostoru. Igelitové pytle jsou dle mého názoru nepraktické. Děkuji za zamyšlení nad tímto návrhem.

Poznámka Tomáše T.: Naprostý souhlas. Již několikrát jsme tyto popelnice kritizovali. Většině bude stačit 120 l popelnice.

Odpověď obce: Dobrý den – ahoj. Důvodů proč jsme se rozhodli objednat 240 l popelnice je několik. Žádný z nich není skálopevně nevyvratitelný, přesto si myslím, že je lepší mít 240 litrové popelnice. Důvody pro přehlednost očísluji.
1.) Ano, některým domácnostem by 120 l popelnice stačily, ale není potřeba si nechat popelnice každý měsíc vyvážet. Klidně ji můžete připravit před dům 1x za 2 měsíce. Tím se totiž ušetří za svoz, protože se sníží počet vyklopení.
2.) Rozdíl v šířkách popelnic není až tak zásadní (tj. 82 mm), zatímco rozdíl výšek je 142 mm a to hraje mnohem menší roli v tom, kolik která popelnice zabere doma místa.
3.) Chtěli bychom, aby byly popelnice pro celou Blučinu jednotné, aby byly stejných rozměrů. Tzn. že existují i velké domácnosti, kterým by 120 l popelnice na 100% nestačili.
4.) Malým argumentem je i pořizovací cena. Rozdíl v ceně 120 l a 240 l je malý, a proto je logické raději koupit větší.
5.) Bohužel už o možnosti změny můžeme pouze zpětně diskutovat, protože jsme o dotaci žádali již koncem listopadu 2016, v září 2017 jsme popelnice vysoutěžili a 25. 11. 2017 už rozdáváme. Bohužel to tedy už nelze vrátit.

6.) Prosím nechápejte možnost využití pytlů ve smyslu buď a nebo. Nebude to tak. Myslíme si, že 90% domácností má popelnice kam dát. Takže pytle jsou připraveny především pro Blučiňáky bydlící v ulici Komenského, kde jsou opravdu malé domy bez zahrádek a často i bez dvorků. Děkujeme za pochopení.

Odpověď Tomáše S.: Rozumím. Děkuji za odpověď a čas věnovaný této připomínce.

Otázka Petra Č.: Dobrý den, četl jsem zde v diskuzích, že bude rádi za jakýkoliv dotaz či připomínku, tak s menším zpožděním zasílám můj názor k plánované novince svozu a třídění odpadu. Co se týká samotného projektu „Změna systému svozu odpadů v obci Blučina“ – jednoduše popelnice (několik popelnic) do každé domácnosti, tak jako nezní to špatně, je to trendy, proekologické, prostě úžasné.  Každý bude mít všechny popelnice, všichni budou třídit, prostě idea. Jsem si ale jist, že v praxi to bude trošku pokulhávat, hlavně kvůli nepraktičnosti – starání se o čtyři popelnice, které navíc vyžadují i nemalý prostor. Jako to musí být člověk opravdu hodně velký nadšenec, aby mu to vyhovovalo. Vezmu-li i v úvahu, že tuto srandu někdo ještě musí i zaplatit, tak nemyslím si, že to je nejlepší řešení. Připadá mi, že se tu ženeme z jednoho extrému, kdy se odpad vůbec netřídí, do druhého extrémů, kde se nabízí tři popelnice do každé domácnosti. Já osobně bych preferoval něco mezi netříděním a fanatickým tříděním odpadů, něco jako systém sdílených popelnic, kde by třeba různě po obci vyrostlo několik sběrných míst s těmito popelnicemi, aby ten, kdo chce, měl vůbec tu možnost třídit odpad. Třeba jedno veřejné sběrné místo někde na konci každé ulice. Neuvažuje se třeba něco takového? Abych pravdu řekl, tak z praktického hlediska moc nechápu, co je na tom skvělého mít doma čtyři popelnice.. 

Odpověď obce: Moc děkujeme nejen za otázky, ale přímo za rozsáhlejší polemiku. Budu se snažit co nejlépe vystihnout záměr obce. Současně odpovědi řadím sestupně podle toho co nás jako obec nejvíce trápí.
1.) A tím jsou právě Vámi zmíněná a navrhovaná místa se sdílenými popelnicemi. Na podobném principu už po celé obci máme rozmístěna sběrná hnízda, která jsou nevzhledná, přeplněná a plněná i cizími lidmi. Bohužel se tento systém ukazuje jako né úplně funkční. A proto je také vymyšlen systém jiný, kdy každý občan dostane popelnice přímo domů a bude se k nim tudíž chovat úplně jinak než u sdílených míst, která nejsou ničí a tudíž i nepořádek kolem není ničí (teď se hlavně nechci dotknout občanů, o kterých víme, že pravidelně kolem sběrných hnízd uklízí).
2.) Že se ženeme z extrému do extrému? Jo, tak pokud berete jeden extrém v podobě, kdy lidi doma pálí cvičky v krbu a my po nich chceme extrém, kdy jim plánujeme dát popelnice, aby třídili přímo z domu, tak to s Vámi musím rozhodně souhlasit. To oni totiž ti, co netřídí, nasypou na podzim do žluté popelnice meruňky a do modré švestky. Ale osobně si myslím, že velké procento lidí třídí a velké procento lidí třídí striktně. Takže doufáme, že občané popelnice ocení, protože je absolutně pohodlné, vysypat odpad přímo do popelnice na dvorku.
3.) On to musí někdo zaplatit… Jo, to musí. Získali jsme na popelnice dotaci. Vše platí SFŽP a po pěti letech dostanou obyvatelé popelnice úplně. Princip třídění je tedy nastaven tak, aby vyhovoval onu extrému, kdy bude zanedlouho zákonem upravené skládkování a lidé prostě třídit budou muset.

4.) Úplně nakonec si dovolím použít argument, který nepoužívám skoro vůbec, ale považuji za vhodné ho jednou napsat i veřejně. Píšu to proto, protože nás totiž občas lidé doslova „útočí“ se slovy co jsme to vymysleli za hloupost, že oni na žádný takový systém nehodlají z různých důvodů přistoupit. a) Systém jsme nevymysleli, je ve všech obcích velice podobný a za b) Vždyť si ty popelnice vzít nemusíte! A to je na tom to zajímavé. Když to někdo nechce, tak ať si ty popelnice prostě nebere. Bude nás to mrzet, protože se snažíme udělat něco pro dobro věci, ale to je asi tak vše. Ještě jednou moc děkuji za připomínky a těším se na osobní setkání při převzetí popelnic.

Odpověď Petra Č.: Děkuji za pěknou a rozsáhlou odezvu, ale měl bych velkou připomínku k bodu jedna, že systém sdílených popelnic (veřejné sběrné místa) je nefunkční a je potřeba ho nahrazovat.. Mně osobně to přijde jako nejlepší způsob třídění odpadu, který hlavně je dostupný pro všechny. Jen ho chce možná trošku zdokonalit, dotáhnout do konce, protože to, že jsou kontejnery přeplněné a že to nevypadá dobře, všechno má řešení. Přeplněnost = asi velký zájem, tak je nutné udělat více sběrných míst po obci, nebo zvýšit frekvenci svozu. Nevzhlednost míst s tím plně souhlasím, ale žijeme ve 21. století, tak existují i jiné varianty než umístit kontejnery doprostřed chodníku. Například zástěny, domečky na popelnice, popř. dražší varianty integrace pod chodníky atd.
Jako je mi jasné, že toto vyžaduje velké zapojení obce jak po finanční stránce, tak pak i v udržovací, někdo to tam bude muset uklízet a starat se o to. Určitě to není snadné zřídit a udržovat třeba 20 takových míst v obci, ale zde jsem přesvědčen, že když se k tomu připojí i menší osvěta o třídění odpadu, tak systém bude plně funkční a i dost efektivní. Může se do něj zapojit každý. Takže pokud opravdu se myslí třídění odpadů vážně a chce se to vyřešit komplexně pro celou obec, tak toto je ta správná cesta. Nebude to asi levná záležitost, ale bude to nejefektivnější. Bohužel co je ekologické není levné..
Nový plánovaný systém (popelnice do každého domu) není špatná myšlenka, ale efektivní to moc nebude, protože každý nemůže mít doma čtyři popelnice, to je třeba i můj případ. Dále spousta lidí má svých starostí dost a ne se ještě starat o popelnice, hlídat svozy, uklízet si je, vymývat je apod.. Jsem přesvědčen, že do této akce se zapojí jen malá hrstka lidí, která už nyní odpad třídí, takže v konečném důsledku množství vytříděného odpadu zůstane prakticky nezměněno.
Asi si kladete za otázku, co jsem vůbec zač, že se vůbec angažuju.. Bydlím v Blučině trošku přes rok a opravdu co se týká třídění odpadu, tak nikde, kde jsem bydlel předtím to nebylo tak tristní s tříděním odpadů jako tady. Veřejných sběrných míst je tu opravdu málo a když na nějaké narazím tak to můžu hodit maximálně na hromadu ke kontejneru protože kontejner je beznadějně plný a o tom že to vypadá šílení to nebudu ani komentovat.. tady je opravdu velký prostor pro zlepšení. Proto můj „lobbing“ za veřejné popelnice. Btw máme tady pěkný sběrný dvůr, to uznávám, tak pěkný není všude.
Jen na závěr naše domácnost se do nového systému bohužel nemůže zapojit, protože popelnice nemáme kde skladovat, v domě to nejde, na terase nebo pidi zahrádce nepřipadá v úvahu. Jediná možnost je před domem a to jsme zase zpět u veřejných popelnic.

Odpověď Radmily D.: Myslím si, že se zapojí hodně lidí a že to není žádný výkřik do tmy. A konečně má někdo koule tu udělat užitečný projekt dokonce. V okolí je dost dědin, které jsou dávno do tohoto systému zapojeny, spíše je škoda, že to nebylo dříve a jsme spíše na konci chvostu dědin, které to zavádějí. Děkuji, pane starosto Jane Šenkýři.

Odpověď obce: Chtěl bych reagovat krátce a výstižně… 1.) Asi jsem se nevyjádřil úplně přesně: SBĚRNÁ HNÍZDA SE RUŠIT NEBUDOU. To nelze. To nechceme. To jsem předchozí kritikou sběrných hnízd říct nechtěl. Naopak, přesně jak píšete, chceme je zdokonalit, oplotit, uhladit, sjednotit popelnice, přidat i jiné komodity. To všechno uděláme v průběhu zavedení systému, protože věřím, že si lidé popelnice vezmou a sběrným hnízdům to ulehčí. 2.) Za nepořádkem kolem nich stojí všechny Vámi zmíněné důvody, ale hlavně je to dle mého názoru nekázeň a to nejen občanů Blučiny. 3.) Já stojím za systémem, který zavádíme, takže nemůžu souhlasit s tím, že nebude fungovat (že se zapojí málo lidí). Myslím si to naopak o Vašem návrhu sdílených popelnic – přesně jak píšete, úklid, úklid, úklid, osvěta, osvěta, osvěta, náklady, náklady, náklady… (představa o podzemních popelnicích v Blučině je pro mě sci-fi). Jak vše bude fungovat ukáže pouze čas. Můžeme vymýšlet sebelepší systém, ale hlavní faktor, který vše ovlivňuje je spolupráce a komunikace s lidmi. Tak snad se to podaří…

Poznámka Zdeňka H.: Tak nějak nechápu kritiku nového systému.
1.) popelnice dostanu zdarma
2.) jestli dám před barák jednu, dvě nebo tři popelnice je otázka 5-10 minut (dojít ke kontejneru u hřbitova a zpět minimálně 20)
3.) nebudu muset řešik kam vysypu koš den před svozem.
4.) proč vyhazovat peníze za směsný odpad, když na tříděném naopak vyděláme.
Za mě prostě super.