Webkamera

Webkamera umístěná na kostelní věži snímá budovu školy, radnice a větší část náměstí obce Blučina.
Obraz je automaticky obnovován každých 5 minut. Pro aktuální náhled musíte načíst znovu tuto stránku.
Webkamera