Junák

Junák – český skaut, středisko Hrozen Židlochovice, z. s.

Vůdkyně střediska: Lenka Ježková
Korespondenční adresa: Alšova 417, Židlochovice, 667 01
Tel.: +420 723 114 822
E-mail: JezkovaLenka28@seznam.cz
Web: www.strediskohrozen.cz

Středisko Hrozen Židlochovice

Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Staví před každého cestu osobního rozvoje, pomáhá a pobízí ke zdokonalování vlastních schopností a dovedností. Skautská organizace se dělí do tří skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým věkovým kategoriím dětí.
Jsou to: benjamínci (věk 4 – 7 let)
světlušky a vlčata (věk 7–11 let)
skautky a skauti (věk 11–15 let)
rangers a roveři (věk nad 15 let)

Skautský program: Program v každém oddíle je vyladěn tak, aby odpovídal představám, zájmům a potřebám daného věku. Světlušky a vlčata, kteří jsou velmi hraví a teprve poznávají svět kolem sebe, provází na jejich skautské cestě vyprávění o Broučcích či příběh Mauglího z Knihy džunglí. Skauti a skautky se učí týmové spolupráci ve skupině vrstevníků, jsou podporováni v rozvoji samostatnosti a odpovědnosti. Roveři a rangers si již většinou svůj program připravují sami a v jeho rámci se snaží najít si vlastní cestu životem. Skauti v Židlochovicích, Blučině i Nosislavi se nespecializují na žádnou konkrétní činnost a program je tedy velice pestrý. Řídíme se ideály skautingu a tak například vztah k přírodě, mezilidské vztahy, touha neustále se zdokonalovat, tradice, vlastenectví a další nám nejsou rozhodně cizí. Základem jsou pravidelné schůzky jednotlivých oddílů se spoustou her a získávání všemožných dovedností. Dále jezdíme na jednodenní či vícedenní výpravy.

Tábory: Na letních táborech, které pořádáme pro své členy, se snažíme vést děti k samostatnosti. Se staršími dětmi si tábor na „zelené louce“ postavíme od stanů, přes kuchyni, jídelnu až po umývárku sami. Děti pomáhají například s přípravou jídel, zpracováním dřeva na topení, nákupy atd. Vše je samozřejmě přizpůsobeno věků dětí.

Jak postupovat při přihlášení dítěte do oddílu: Zde rozhoduje věk a pohlaví dítěte. Podle toho dítě přihlásíte do příslušného oddílu. Nábor nováčků do všech našich oddílů je celoroční a není nutná domluva předem. Registrační poplatky se vybírají vždy v lednu nového roku. Pokud přijde dítě do oddílu v průběhu roku, rozhodne jeho vedoucí, jakou část poplatku dítě zaplatí. Další finanční výlohy se vztahují pouze na základní vybavení, zaplacení výdajů na výpravách a na letních táborech. Vzhledem k tomu, že veškerou naši výchovnou činnost zajišťují dobrovolníci, pokrývají poplatky pouze nezbytné náklady. Jakmile se dítě stane členem.

 

Kontakty
ODDÍL VLČAT A SVĚTLUŠEK MRAVENCI BLUČINA (kluci a holky od 6 do 11 let)
Karolína Kleinová 739 408 634 Komenského 328, Židlochovice karolinakleinova@email.cz
Lenka Ježková 723 114 822 Havlíčkova110, Blučina jezkovalenka28@seznam.cz