ZO Blučina zvolilo nového starostu

Pan starosta Josef Srnec ze zdravotních důvodů podal k 31.1.2017 rezignaci na funkci starosty obce Blučina.
Na jednání ZO Blučina 30. 1. 2017 byl nově zvolen do funkce starosty Mgr. Jan Šenkýř s platností od 1. 2. 2017. Dále byl zvolen do funkce uvolněného místostarosty Ing. Petr Závodník a druhého neuvolněného místostarosty Josef Srnec (odstupující starosta).
Děkujeme odstupujícímu panu starostovi Josefu Srncovi za jeho dosavadní práci, gratulujeme nově zvolenému vedení obce a přejeme mnoho energie v jejich funkci.

Na ZO Blučina současně informovala odcházející účetní obce paní Zdena Sotolářová o stavu účetního hospodaření obce Blučina a poděkovala zúčastněným zastupitelům za dosavadní spolupráci při výkonu její práce.

Zastupitelé i přítomní občané poděkovali paní Sotolářové za dosavadní výtečnou práci v její funkci, kdy účetnictví obce prošlo řadou účetních auditů vždy s pochvalou za skvěle provedené účetnictví obce Blučina.

Za občany obce děkujeme.