Hřbitov

Původní hřbitov býval až do doku 1888 kolem kostela. V roce 1888 bylo rozhodnuto o zbudování nového, prostorného hřbitova mimo obec. Byl vybrán obecní pozemek Stínidla a k tomu farní parcela Nivky. Uprostřed je postaven velký kamenný kříž z kamenictví Adolfa Loose. Hřbitov byl slavnostně vysvěcen 28. října 1888.

Pilíř na vstupní bráně do hřbitova v Blučině má nápis:
Vizte, jak zdobné tu lůžko, jak přívětivý tu háj,
protož: Matičko plač nad mrtvým, neboť tuto odpočívá

Syrach 22.II.

1888

Dne 31. 10. 1888 byl starý hřbitov u kostela úředně uzavřen. Poslední byla na starém hřbitově pochována Anna, 3 měsíční dcera Josefa Böhma, č. 97; zemřela 5. října a 7. byla pohřbena.
Dne 1. listopadu byl nový hřbitov otevřen a první pochovanou byla Anna, 18denní dítě Jakuba Ježka, dělníka v Blučině; zemřela 12. listopadu a 14. byla pohřbena.

Rozšíření hřbitova bylo prováděno od července 2014 do června 2015. Přibylo 60 hrobových míst kopaných a 78 hrobových polí urnových.
Slavnostně vysvětil novou část hřbitova 27. 6. 2015 farář P. PhDr. Hynek Šmerda Th.D., za přítomnosti starosty Josefa Srnce, členů zastupitelstva a občanů Blučiny.

Plán hrobových míst

Řád veřejného pohřebiště

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svatá pole

Nad Blučinou je epidemický hřbitov zvaný „Svatá pole“. Uprostřed stojí velký dřevěný kříž, kolem něho jsou kaštany.

V roce 1831 řádila v Blučině cholera, nakažlivá asijská nemoc. Zemřelo 25 mužů a 18 žen.

(více v kronice z roku 1928, str. 277-279)