Mapový portál

GIS (Geografický informační systém) 

zobrazuje geografické informace, katastrální informace a plánované výstavby.

Je dostupný ve veřejně dostupném nastavení a současně i s rozšířenými možnostmi s autorizovaným přístupem.

Mapové portály obsahují informace jako:
přehledky správních obvodů stavebních a matričních úřadů, sociodemografické údaje, snadné vyhledávání parcel a budov v katastru nemovitostí a zjišťování komu která parcela či budova patří díky propojení s nahlížením do katastru nemovitostí, mapy bývalého pozemkového katastru, územní plány, technické přírodní limity, některé technické sítě, záplavová území, turistická mapa Židlochovicka 1:25:000, možnost vlastního zákresu ploch, línií, značek či doplnění textu k datům a tisku grafického okna až do formátu A0. Samozřejmostí je měření vzdáleností a ploch.

Digitální mapa obce.

 

mapa-obce