Mariánský barokní sloup

morovysloup

Katalogové číslo: 136144, památková ochrana: KP, číslo ÚSKP: 25051/7-656

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.

 

Mariánský barokní sloup byl postaven asi kolem roku 1720, se sochami svaté Barbory, svatého Floriána a svatého Jana Nepomuckého.  Má trojboký půdorys a podstavec, v němž je vyhloubena jeskyňka, chránící (za mříží) o poznání mladší plastiku sv. Rozálie, pocházející až z 19. století. Středový pilíř nese na svém vrcholu (hlavici) sochu Panny Marie Immaculaty a andílky a okřídlenými hlavičkami na obláčcích.