Obětem 1. světové války

Umístění: Blučina, ul. Komenského, před farou
Nápis: OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY 1914 – 1918
VSTANEŤ ZASE BRATR TVŮJ N XI 23

RIEDL RUDOLF NAR. 12. 12. 1890 PADL V HALIČI 19.3. 1916
TYC FRANTIŠEK NAR. 7. 12. 1889 PADL V HALIČI 22.3. 1916
RIEDL JOSEF NAR. 15. 8. 1879 PADL NA ITAL. BOJ. 20.5. 1916
RIEDL JOSEF NAR. 10. 9. 1880 ZEMŘ. V KROMĚŘÍŽI 5.8. 1916
KUGLER JAN NAR. 20. 5. 1868 ZEMŘ. V BRNĚ 6.9.1916.
KUGLER JOSEF NAR. 3. 3. 1896 PADL V RUS. POLSKU 17.6.1916
ŠVANDA AUGUST NAR. 8. 10. 1881 PADL NA RUS. BOJ. 4.9.1916
FLODR JOSEF NAR. 2. 3. 1889 PADL NA ITAL. BOJ. 21.2.1917
LUDVIK FRANTIŠEK NAR. 19. 5. 1888 PADL NA. ITAL. BOJ. 14.4.1917
PITERNA VINCENC NAR. 3. 3. 1897 PADL NA ITAL. BOJ. 3.6.1917
METELKA PETR NAR. 28. 6. 1870 ZEMŘ. VE VÍDNI 2.17.1917
HROUZEK JOSEF NAR. 31. 1. 1881 ZEMŘ. V TYROLÍCH 7.7.1917
GRACL METHOD NAR. 6. 8. 1885 PADL NA ITAL. BOJ. 19.8.1917
KOZEL JAN NAR. 14. 7. 1876 PADL NA ITAL. BOJ. 30.7.1917

PALAN JOSEF NAR. 6. 1. 1893 PADL NA ITAL. BOJ. 24.10.1918.
FOKAN FRANTIŠEK NAR. 8. 10. 1876 ZEMŘ. NA ITAL. BOJ. 16.11.1918.
RUBAL THEODOR NAR. 28. 1. 1891 ZEMŘ. V BLUČINĚ 4.12.1919.
VINKLER OTTO NAR. 3. 8. 1897 ZEMŘ. V ITALII R. 1919.
DAROLÍK JAN NAR. 15. 11. 1879 ZEMŘ. V RUSKU 20.6.1918.
IVAN FRANTIŠEK NAR. 11. 9. 1891 PADL NA ITAL. BOJ. 18.6.1918.
DLABKA TOMÁŠ NAR. 29. 12. 1875 NEZV. Z ITAL. BOJ. OD R. 1915.
JORDÁN ANTONÍN NAR. 24. 11. 1893 NEZV. ZE SRB. BOJ. OD R. 1914.
ZATOČIL LADISLAV NAR. 16. 5. 1890 NEZV. Z KARPAT OD R. 1915.
TEINER MARTIN NAR. 20. 1. 1880 NEZV. Z RUS. BOJ OD R. 1915.
BROŽA FRANTIŠEK NAR. 7. 6. 1889 NEZV. ZE SRB. BOJ. OD R. 1916.
SEVERA LUDVÍK NAR. 20. 8. 1897 NEZV. Z RUS. BOJ. OD 6.6.1916.
PŘÍBRAMSKÝ MARTIN NAR. 11. 11. 1879 ZEMŘ. V LUBNĚ 12.3.1915.
KRATOCHVIL FRANTIŠEK NAR. 21. 11. 1890 NEZV. Z RUS. BOJ. OD R. 1917.

HAJZLER VAVŘÍN NAR. 18. 7. 1898 PADL NA IT. BOJ. 11.12. 1917.
NÁVEDLA ARNOŠT NAR. 30. 4. 1880 PADL NA IT. BOJ. 8.10.1917.
KLEIN JAROSLAV NAR. 1. 2. 1891 PADL NA ITAL. BOJ. 14.12.1917.
PITERNA KAREL NAR. 3. 11. 1885 ZEMŘ. VE ŠTERNBERKU 3.11.1917.
STROUHAL ALFONS NAR. 17. 6. 1878 PADL NA RUS. BOJ. 2.5.1918.
DLABKA JAN NAR. 18. 12. 1896 PADL NA ITAL. BOJ. 9.10.1917.
BÖHM JAN NAR. 27. 1. 1894 PADL NA ITAL. BOJ. 23.10.1917.
DUBINA FRANTIŠEK NAR. 11. 12. 1887 ZEMŘ. V SZEGEDU 10.1.1918.
DVOŘÁK FRANTIŠEK NAR. 30. 10. 1895 PADL NA ITAL. BOJ. 30.1.1918.
FIALA FRANTIŠEK NAR. 7. 2. 1899 PADL NA ITAL. BOJ. 9.4.1918.
MIČULKA JOSEF NAR. 8. 3. 1879 PADL NA ITAL. BOJ. 16.6.1918.
ZATOČIL JAN NAR. 21. 3. 1885 PADL NA ITAL. BOJ. 21.6.1918.
MELO ALOIS NAR. 19. 6. 1893 PADL NA ITAL. BOJ. 16.7.1918.
TYC VLADIMÍR NAR. 24. 10. 1900 ZEMŘ. NA ITAL. BOJ. 18.9.1918.

DRTÍLEK VÁCLAV NAR. 16. 8. 1882 PADL U ZÁMOŠČE 26.8.1914.
HAŇKA JAN NAR. 10. 6. 1883 PADL U ZÁMOŠČE 30.8.1914.
KLIMEŠ VÁCLAV NAR. 8. 8. 1881 PADL V HALIČI 1.6.1915.
SKLENÁŘ FRANTIŠEK NAR. 17. 8. 1879 ZEMŘ. V UHRÁCH 28.9.1914.
HANUŠ JOSEF NAR. 29. 10. 1891 PADL NA RUS. BOJ. 24.3.1915.
ŠŤASTNÝ FRANTIŠEK NAR. 31. 7. 1887 PADL U ZÁMOŠČE 30.8.1914.
SLOUK JAN NAR. 24. 6. 1881 ZEMŘ. V RUS. POLSKU 15.6.1915.
SVOBODA RUDOLF NAR. 15. 4. 1878 PADL NA RUS. BOJ. 20.6.1915.
STRAVA FRANTIŠEK NAR. 1. 12. 1893 PADL V RUS. POLSKU 1.7.1915.
FLODER JOSEF NAR. 18. 3. 1896 PADL U BĚLEHRADU 7.10.1915.
ŠUPKA KAREL NAR. 26. 9. 1886 ZEMŘ. V BRNĚ 3.3.1916.
KAPLAN FILIP NAR. 30. 4. 1876 ZEMŘ. V ŘEŠOVĚ 5.11.1915.
SRNEC BOHUMIL NAR. 23. 8. 1886 ZEMŘ. V HALIČI 13.1.1916.
RAŠNER KAREL NAR. 11. 3. 1897 PADL NA ITAL. BOJ. 18.3.1916.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6221-13970