Vodoteče

Litava (přítok Svratky)

Litava (starším názvem Cézava) je moravská řeka tvořící levostranný přítok Svratky. Její původní délka toku byla 65 km. V rámci dlouhodobé revitalizace jejího koryta se v krajině narovnala na délku 58,3 km, její povodí zabírá 789,8 km². Pramení ve Zlínském kraji, na úpatí Chřibů u Cetechovic ve výšce 495 m n. m. Teče nejprve západním směrem a od Slavkova u Brna se točí na jihozápad až k ústí. Její větší levé přítoky jsou Milešovický a Hranečnický potok. Pravé jsou Litavka, Litenčický potok, Hvězdlička, Žlebový potok, Rakovec, Říčka a Dunávka. Do Svratky ústí v Židlochovicích na jejím 29. říčním kilometru v 180 m n. m. V ústí dosahuje průměrného průtoku 1,53 m/3-s. Litava se vlévá do Svratky, následuje Dyje, Morava a Dunaj. Úmořím je Černé moře a Atlantský oceán. Vlastní tok řeky Litavy je rozdělen na dva rybářské revíry. Cézava 1A-461 01 od ústí do Svratky v Židlochovicích až k jezu mlýna v Rychmanově (Újezd u Brna) v délce 15 km. Cézava 2A-461 013 od jezu v Rychmanově až k pramenům v délce 44 km.

Pramen: 49°9′25,1″ s. š., 17°16′52,5″ v. d. – 494,61 m n. m.

Ústí: do Svratky v Židlochovicích 49°2′25,5″ s. š., 16°36′55,6″ v. d. – 179,23 m n. m.

Úmoří, povodí: Atlantský oceán, Černé moře, Dunaj, Morava, Dyje, Svratka

Dunávka

Potok Dunávka pramení u brněnské čtvrti Dvorska, jižně od areálu letiště Brno-Tuřany na katastru Šlapanic. Směr toku je převážně na jihozápad. Protéká přes Dvorska, Sokolnice, Otmarov, Rajhradice a Opatovice. Dunávka se u Blučiny vlévá do řeky Litavy na jejím říčním kilometru 2,35. Délka toku je 15,2 km. Plocha povodí měří 32,37 km².

Potok zásobuje soustavu tří vodních nádrží u Opatovic – „Opatovické rybníky“. V období delšího sucha potok na velké části trasy zcela vysychá. Správcem toku je Povodí Moravy, s.p. – závod Dyje.

 

Studánka v Nových horách

V roce 1999 koupila obec Blučina za částku 46.400,- Kč od města Židlochovic vodojem na pozemku v Nových horách. Voda z tohoto vodojemu vyvěrá ve studánce v Nových horách. V roce 2000 pak došlo nejprve k opravě původní studánky a poté k vybudování vodovodu a přivedení části vody na přístupné místo u silnice v obci. Podle provedených rozborů vody jde o vodu pitnou a hygienicky nezávadnou. Voda je studená, velmi tvrdá (obsahuje velmi vyvážené hodnoty vápníku a hořčíku) a mírně kyselá. Žádné z naměřených hodnot nepřesahují stanovené normy.