Pořad bohoslužeb od 20. 8. do 27. 8. 2017

 

  1. 8. _ NEDĚLE 20. NEDĚLE  V   MEZIDOBÍ

Přísnotice        7:30 mše sv.: Za Marii a Stanislava Urbánkovy a syna.

Měnín            9:00 mše sv.: Za Zdeňka Klíčníka a rodiny Klíčníkovu, Kucharskich,

                        Žákovu a duše v očistci.

Blučina        10:30 hodová mše sv.: Za farníky +

+ Za rod. Hanušovu, Jana a Emilii,za syny Jana, Miroslava a Josefa

 

  1. 8. PONDĚLÍ Památka sv. Pia X., papeže
  2. 8. ÚTERÝ Památka Panny Marie Královny

 

  1. 8. STŘEDA 18:00 sv. smíření + modlitba sv. růžence

Měnín            18:30 mše sv.: Na vlastní úmysl.

Blučina        19:00 mše sv. s poutníky putujícími na Velehrad

 

  1. 8. ČTVRTEK Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Přísnotice         17:00 sv. smíření + modlitba sv. růžence

POZOR ZMĚNA:    17:30 mše sv.: Za + rod. Mackovu, Kozumplíkovu a Kochovu.

 

  1. 8. PÁTEK 18:00 sv. smíření + modlitba sv. růžence

Blučina        18:30 mše sv.: Za Ludvíka Šupku, manželku a duše v očistci.

 

  1. 8. SOBOTA

 

  1. 8. _ NEDĚLE 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Přísnotice        7:30 mše sv.: Za Boží ochranu.  

Měnín            9:00 mše sv.: Za farníky.

Blučina        10:30 mše sv.: Za Marii Fialovu, manžela, + rodinu a duše v očistci.

 

F a r n í     o z n á m e n í :

 

Blučina – vzadu v kostele můžete přispívat na večeři pro poutníky putující na Velehrad. Pouť projde Blučinou ze středy 23. na čtvrtek 24. srpna. Děkujeme!

Všechny farnosti:

– v sobotu 2. září se uskuteční tradiční starobylá zásvětná pouť k Panně Marii do Žarošic. Autobus vyzvedne poutníky v Přísnoticích a v Žabčicích (v 9,30 hod.), dále pak v Blučině (9,55 hod.) a v Měníně (10,30 hod.). Program pouti je sestaven tak, aby byl nenáročný pro starší poutníky i pro děti. Cena je 150 Kč, děti a mládež jedou zdarma. Není nutné se dopředu přihlašovat. Další informace jsou na plakátku na vývěsce.

– minulou neděli byla sbírka na opravy, vybralo se 9,1 tis. (Žab), 5,6 tis. (Mě), 7,4 tis. (Blu); všem dárcům velké díky!!!