Pořad bohoslužeb od 28. 5. do 4. 6. 2017

NEDĚLE                    7. NEDĚLE VELIKOČNÍ

  1. 5. 10:30 mše sv.: Za Ladislava Böhma a Vladislavu Škardovu, rče.

a za zdraví celé rodiny.

14:00 májová pobožnost.

 

PONDĚLÍ

  1. 5.

 

ÚTERÝ                      Památka sv. Zdislavy

  1. 5.

 

STŘEDA                    Svátek Navštívení Panny Marie

  1. 5.

 

ČTVRTEK                 Památka sv. Justina, mučedníka

  1. 6.

 

PÁTEK                       8:00 mše sv.: Za Jana Jedličky, manželku a 2 syny +

  1. 6. + Za společenství živého růžence.

 

SOBOTA                   Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

  1. 6.

 

NEDĚLE                    Slavnost Seslání Ducha svatého – Boží hod svatodušní

  • sbírka na charitativní účely
  1. 6. 10:30 mše sv.: Za Aloise a Marii Jedličkovy a dvoje rodiče.

 

 

 

 

F a r n í     o z n á m e n í :

 

 

 

– příští neděli je sbírka na charitu. Všem dárcům díky.

– dnes v 9. hod. při mši sv. v Měníně udělil p. biskup některým z našich bratří a sester sv. biřmování (celkem přistoupilo k této svátosti dospělosti 17 biřmovanců).