Pořad bohoslužeb od 3. 9. do 10. 9. 2017

3.9. NEDĚLE 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Přísnotice                   7:30 mše sv.: Za + rod. Drábkovu a Terezii Tycovu +

+ Za Editu Šafaříkovu a celou rodinu.

8:15 křestní slavnost

Měnín                         9:00 mše sv.: Za živ. a + rod. Strouhalovu, Aujezdskou

a duše v očistci + Za Františku Baxantovu, rod. Baxantovu a Brychtovu.

Blučina                       10:30 mše sv.: Za Boží požehnání pro děti a vnoučata +

+ Za Jana Tomka, rče. Minaříkovy, dceru a 2 syny.

 

4.9. PONDĚLÍ

Žabčice                      14:00 zádušní mše sv.: Za + paní Krškovou.

 

6.9. STŘEDA 17:00 sv. smíření + modlitba růžence

Měnín                         17:30 mše sv. pro rodiče s dětmi: Za rod. Aujeskou, Lauterbachovu

a Ladislava Navrátila.

 

7.9. ČTVRTEK

Přísnotice                   16:00 zádušní mše sv.: Za + paní Annu Strouhalovou.

 

8.9. PÁTEK Svátek Narození Panny Marie

Blučina                       8:00 mše sv.: Za Františka Studeného, manželku, 2 rodiče,

za Jiřinu Povolnou a 2 rodiče + Za spol. živ. růžence

 

9.9. SOBOTA Svatba Přísnotice: Klára Večeřová + Miloš Jelínek

 

10.9. NEDĚLE 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Přísnotice                   7:30 mše sv.: Za rče. Urbánkovy, Fialovy, manžele Klimešovy +

Za Bohumíra Zvonka a rodiče + Za Ladislava Mahovského a rodiče.

Měnín                         9:00 mše sv.: Za živ. a + rod. Povolnou, Kamenickou a Jana Dolinu

Blučina                       10:30 mše sv.: Za Jana Demala, dvoje rodiče a duše v očistci.

 

 

 

 

F a r n í     o z n á m e n í :

 

Věnujte prosím pozornost změněnému pořádku bohoslužeb v tomto týdnu.

Blučina – poděkování poutníků za srdečné přijetí, přepychové pohoštění atd.