Pořad bohoslužeb od 7. 5. do 14. 5. 2017

 

 

NEDĚLE                    4. NEDĚLE  VELIKONOČNÍ

  1. 5. 10:30 mše sv.: Za Bedřicha Dlabku, manželku, syna a dceru a dvoje

rodiče.

11:15 křestní slavnost

14:00 májová pobožnost.

 

PONDĚLÍ                  Panny Marie, Prostřednice všech milostí

  1. 5. 9:30 mše sv.: Za farníky.

 

ÚTERÝ

  1. 5.

 

STŘEDA

  1. 5.

 

ČTVRTEK

  1. 5.

 

PÁTEK

  1. 5. 8:00 mše sv.: Za Jiřího a Pavla Kratochvílovy.

 

SOBOTA

  1. 5.

 

NEDĚLE                    5. NEDĚLE  VELIKONOČNÍ – sbírka na opravy střechy presb.

  1. 5. 10:30 mše sv.: Za rče. Josefa a Marii Šťastných, zetě Josefa Staňka

a Jiřinu Soukopovu.

14:00 májová pobožnost.

 

 

 

 

F a r n í     o z n á m e n í :

 

 

– chtěl bych tímto poděkovat panu Františku Šťasnému, majiteli firmy Nerez, za vyrobení a darování nového nerezového dna pro křtitelnici v našem kostele.

– děkuji také za úklid kostela, okolo kostela a za úklid přízemí fary.