Pořad bohoslužeb od 9. 4. do 17. 4. 2017

 

NEDĚLE                    KVĚTNÁ   (PAŠIJOVÁ)   NEDĚLE – žehnání ratolestí

  1. 4. 10:30 mše sv. (s průvodem od fary): Za Františku Jedličkovu,

manžela, dceru, syna, snachu, Václava Kouřílka a duše v oči.

14:00 křížová cesta

 

ÚTERÝ                       16:45 předvelikonoční svátost smíření

  1. 4. 17:30 mše sv. s udělováním svátosti nemocných:

Za Terezii Pavlicovu, Marii a Františka Šafferovy a duše v očistci.

 

STŘEDA

  1. 4.

 

ZELENÝ ČTVRTEK

  1. 4. 16:30 mše sv.: Za rod. Šenkýřovu a Jedličkovu.

17:30 adorace v Getsemanské zahradě

 

VELKÝ PÁTEK           – den přísného postu

  1. 4. 9:00 modlitba kněžského breviáře

15:00 křížová cesta

18:30 velkopáteční obřady

 

BÍLÁ SOBOTA

  1. 4. 9:00 modlitba kněžského breviáře

                                    (celodenní možnost návtěvy kostela)

20:00 velikonoční vigilie – mše sv.: Na vlastní úmysl.

 

NEDĚLE                    SLAVNOST   ZMRTVÝVSTÁNÍ  PÁNĚ – Boží hod velikonoční

  1. 4. 10:30 mše sv.: Za Jana Demala, živ. a + rod. a duše v očistci.

11:15 svátostné požehnání.

 

PONDĚLÍ   VELIKONOČNÍ

  1. 4. 10:30 mše sv.: Za Luboše Hradila, rodiče a duše v očistci.

 

 

F a r n í     o z n á m e n í :

 

– vzadu v kostele se na stolku zapisujte k adoraci u Božího hrobu na Velký pátek a na Bílou sobotu.

– příští neděli při mši sv. posvětím pokrmy (beránky, vajíčka, chleby atd.).

– příští neděli bude sbírka na opravu střechy presbytáře. Všem dárcům velké díky.