Pořad bohoslužebod 10. 9. do 17. 9. 2017

 

10. 9. NEDĚLE 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Blučina 10:30 mše sv.: Za Jana Demala, dvoje rodiče a duše v očistci ++ Za Inocence Flodera a 2 rodiče.

12. 9. ÚTERÝ
Blučina 8:00 mše sv.: Za živ. a + rod. Ryšavou a Floderovu.

13. 9. STŘEDA Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

14. 9. ČTVRTEK Svátek Povýšení svatého kříže

15. 9. PÁTEK Památka – Panna Marie Bolestná
Blučina 17:00 modlitba sv. růžence

16. 9. SOBOTA

17. 9. NEDĚLE 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Blučina 10:30 mše sv.: Za Marii a Jana Baštovy, syny a Jana Hanuše.