ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Komenského 20, 664 56 Blučina
Číslo účtu farnosti: 202 275 9359/0800. Všem dárcům upřímné díky.

Farnost spravuje: P. ThDr. PhDr. Hynek Šmerda, Th.D., farář
telefon: 547 235 385
e-mail: hynek.s@seznam.cz

Všechny farní záležitosti se vyřizují po každé mši svaté a po telefonické domluvě kdykoliv jindy.

Ve farnosti působí: Kpt. Mgr. Pavel Matoušek
Od roku 2005 duchovní Římskokatolické církve (trvalý jáhen)
Od roku 2008 Vojenský kaplan oddělení duchovní služby Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov

 

 

 

 


Vydané příspěvky týkající se naší farnosti: