Tradiční blučinské hody

Blučinské hody 2017

19.8.-21.8.2017

 


erb

Výpis z publikace „Dějiny Blučiny“ vydané v roce 1994:

„Nejslavnostnější a zároveň jedinou v podstatě bez přetržky dochovanou lidovou zábavou byly a jsou v Blučině hody. Slavily se v neděli po svátku patronky kostela – P. Marie (15.8.).
Od konce 18. století k nim přibyly, i když je vlastně měly nahradit (a na čas zřejmě také nahradily) tzv. císařské hody, v Blučině slavené na sv. Havla (16. 10.). Původní hody se pak nazývaly „malé“.
Slavívaly se oboje, slavnější však bývaly císařské, které trvaly tři dny – neděli, pondělí a úterý, kdežto malé pouze dva – neděli a pondělí.
V současné době se drží v obci hody původní. Zvyklosti související dříve s přípravou i konáním hody se v podstatě NEZACHOVALY, stěžuje si na to již Melichárek v r. 1929**.
Ještě v průběhu první republiky jezdívalo na hody v čele průvodu bandérium na koních, tvořené selskými synky.“

** „Při křtinách a hodech staré zvyky téměř vymizely. Stárci jsou již neznámí, ačkoliv by bylo obci ke cti, kdyby hody a stavění máje byly pořádány za vedení stárků …“

 


Seznamy stárků s dochovanými fotografiemi z uplynulých let.

Blučinské hody r.1928 

Blučinské hody r.1932

Blučinské hody r.1954

Blučinské hody r.1957

Blučinské hody r.1965

Blučinské hody r.1966

Blučinské hody r.1967

Blučinské hody r.1968

Blučinské hody r.1969

Blučinské hody r.1971

Blučinské hody r.1972

Blučinské hody r.1974

Blučinské hody r.1975

Blučinské hody r.1977

Blučinské hody r.1979

Blučinské hody r.1981

Blučinské hody r.1982

Blučinské hody r.1985

Blučinské hody r.1988

Blučinské hody r.2004

Blučinské hody r.2005

Blučinské hody r.2006

Blučinské hody r.2007

Blučinské hody r.2008

Blučinské hody r.2011

Blučinské hody r.2012

Blučinské hody r.2013

Blučinské hody r.2014

Blučinské hody r.2015

Naleznete li ve své sbírce skupinovou fotografii stárků, či budete vědět doplnit některá chybějící jména, která nám chybí, velice rádi uvítáme doplnění tohoto seznamu.