Sběrný dvůr

Adresa: Blučina, Na Lázních – před mostem

Otevřeno:
pondělí a středa 8:00-11:00, 12:00 -18:00
každá sobota v sudém týdnu 8:00-12:00 (stejný týden jako se vyváží popelnice)

Odpovědný vedoucí: Vladimír Sevránek telefon 723 773 002

Veškeré odebírané odpady od občanů obce Blučina, kteří jsou zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Blučina, jsou odebírány na sběrném středisku odpadů Blučina zdarma.

Zpoplatněné druhy odpadů jsou:

  • Směsné stavební a demoliční odpady 100 kg za 1 měsíc na rodinný dům je zdarma. Každé další množství je placeno, 1 kg = 1 Kč. Nejvíce však 500 kg za 1 měsíc.
  • Pneumatiky na osobní automobil – zdarma. Pneumatiky na nákladní automobily, traktory, vlečky a zemědělské stroje, jsou odebírány za poplatek 1 kg = 3 Kč.
  • Ledničky a mrazničky musí být kompletní, ty jsou odebírány zdarma. Kde je demontován kompresor, platí se poplatek 100 Kč = 1 kus.

Ostatní občané a firmy, kteří nejsou zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Blučina, platí za odebíraný odpad poměrnou část, dle předloženého seznamu a ceníku, který je k dispozici ve sběrném dvoře.

 

sbernydvur