Zájmové organizace

 • Sbor dobrovolných hasičů
  více na www.sdhblucina.cz
 • SK Blučina
  více na www.skblucina.cz
 • OREL Blučina
  více na www.orelblucina.cz
 • Svaz postižených civilizačními chorobami
 • Červený kříž
 • Myslivecké sdružení
 • Skautský oddíl
 • Včelaři
 • Jezdecký oddíl
 • Vinaři
 • Chovatelé
 • Cvičák pro psy
  Více na www.cvicakblucina.estranky.cz
 • Klub přátel vody Blučina
  Více na:www.klub-pratel-vody-blucina.cz
  Rybářský spolek nadšenců, kteří projevili zájem se podílet na rozvoji, údržbě a ochrany přírody a krajiny v oblasti obce Blučina. S tím je spojené vzdělávání členů a dalších osob, zejména pak mládeže v oblasti ochrany životního prostředí a sportovního rybolovu, jakož i osvětová činnost v těchto oblastech.
 • Junák  český skaut, středisko Hrozen Židlochovice, z. s.
  Více na: www.strediskohrozen.cz