Lékařská služba první pomoci

Stavy bezprostředně ohrožující život – volat Zdravotnickou záchranou službu tel: 155
(bezvědomí, koma, otravy, těžké krvácení, autonehody, astmatický stav, epileptický záchvat, píchnutí alergika včelou …)

Občané schopni dopravit se k lékaři – Pohotovostní služba pro dospělé

• Nemocnice Hustopeče, Brněnská 41, telefon: 519 407 311
všední dny: 17:00 – 22:00, sobota, neděle a svátky: 8:00 – 20:00
• Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 6, telefon: 545 538 538
všední dny: 17:00 – 7:00, soboty, neděle a svátky nepřetržitě 24 hodin

Dětská pohotovost
DĚTSKÉ NEMOCNICI, Černopolní 9, telefon – 545 210 658 nebo 532 234 935
Pacienti od 0 do 19 let věku s akutními změnami zdravotního stavu, které vznikly v časovém období mimo pravidelný provoz ambulantních zařízení.
Neprovádí vyšetření ani léčebné úkony, které mohou rodiče absolvovat s dítětem v běžném provozu ambulantních zařízení.
Centrum dětských popálenin je v BOHUNICKÉ NEMOCNICI, Jihlavská 20, tel. 532 234 935
Provoz je zajištěn: všední dny: 15:30 – 07:00, sobota, neděle a svátky – nepřetržitě
Jsou-li potíže Vašeho dítěte akutní, netelefonujte, ale osobně se s dítětem dostavte do Dětské nemocnice.

Zubní pohotovost pro děti i dospělé
Úrazová nemocnice, Ponávka 6, Brno, telefon: 545 538 421
Všední dny 17:00 – 7:00, sobota, neděle a svátky: nepřetržitě

Lékárenská pohotovostní služba
Brno, Koliště 47, telefon 545 424 811 – nepřetržitý provoz

Občané bez možnosti vlastní přepravy s náhlou závažnou změnou zdravotního stavu NEOHROŽUJÍCÍ ŽIVOT kontaktují lékaře LSPP Hustopeče – TEL: 519 407 310
který zajistí převoz pacienta k ošetření v případě například zlomenin nohou do spádového zdravotnického zařízení. Nebo navštíví pacienta přímo (předpokládáme minimum takových případů, zajisté se nebude vyjíždět např. k teplotám, zvracení a podobným případům)

V případě úmrtí
služba ohledání zemřelých – Úrazová nemocnice Brno, telefon 545 538 426, 545 538 416
Všední dny 17:00 – 07:00, sobota, neděle a svátky nepřetržitě

POZOR! Při kontaktu s Lékařskou službou první pomoci je nezbytné vědět:
jméno a příjmení, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu (bez těchto náležitostí nemůže být služba poskytnuta!)
Sanitní přeprava po 22 hodině ve všední den a po 19 hodině není zajištěna.

Důležitá telefonní čísla:
Integrovaný záchranný systém: 112
Zdravotnická záchranná služba: 155
Hasičský záchranný sbor: 150
Policie ČR: 158